Zwaard in vinger...
en meer over de CFD

De Christian Fellowship Drachten (CFD) is opgericht op 1 juli 1997 en is gestart als gevolg van woorden die uitgesproken zijn over de voorganger Ferry Wieland.
God zei hem om Zijn volk te onderwijzen door te vertellen wat hij van God ontvangen heeft.

God liet hem in een droom zien dat vanuit zijn wijsvinger een gedeelte van een zwaard stak, hij probeerde dit uit zijn wijsvinger te trekken maar dat lukte niet. Hij zag Jezus in de deur staan en Die kwam bij hem en hielp om dit zwaard helemaal uit zijn vinger te trekken.

Na deze droom volgde er een periode van voorbereiding van 7 jaar.
Daarna zei God: “nu is het de tijd om te gaan oogsten”.
De CFD is begonnen met een kleine groep mensen die samenkwamen om te bidden. Maar er kwamen steeds meer mensen om mee te bidden en daarom is men begonnen met het houden van diensten op zondag. Na een aantal maanden zijn er cellen gevormd en celleiders aangesteld. God heeft de visie (blauwdruk) van de CFD duidelijk kenbaar gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van deze visie is ‘lofprijs en aanbidding’.
Voor de manier van lofprijs en aanbidding is de CFD erg aangesproken door de dromen die James Ryle had over ‘The Sons of Thunder’.

Er hangen ook verschillende vlaggen in de gemeente, deze vlaggen staan voor de uit verschillende landen afkomstige CFD-leden of oud CFD-leden.
Twee vlaggen hangen er voor een andere reden.
Met de landen Kenia en Duitsland heeft de CFD een convenant gesloten.
De CFD bidt voor deze landen vandaar dat ook de vlag van Kenia en Duitsland in de CFD hangen.

Vanuit ons Rehoboth Gebouw levert de Christian Fellowship Drachten een bijdrage aan Drachten.

Help ons Drachten te helpen en lever uw bijdrage.