Profetie - Sons of Thunder

De profetie van de Zonen van de Donder – James Ryle 

Het volgende woord werd aan mij getoond via drie dromen die ik vanaf augustus 1990 had. In augustus (1990) sprak de Heer door een droom tot mij. Voorafgaand aan die droom gaf Hij mij een Bijbeltekst, Jesaja 21: 6, waarin staat: “Want dit heeft de Heer mij gezegd: Zet een wachtpost uit, laat hem melden wat hij ziet.” Toen de Heer mij dit vers gaf, zei Hij: “Ik doe dit in jouw leven. Ik stel jou aan als een wachtpost. Jij zult dingen zien en wanneer jij die dingen ziet, maak jij ze bekend”. Ik ga u nu verslag uitbrengen van wat ik heb gezien.

OP HET FESTIVAL

Het eerste wat ik in de droom zag, was een platte aanhangwagen met een gordijn erachter waarop twee gitaren in gitaarstandaarden stonden. Het leek op een podium, maar het was geen podium zoals in een theater: het was een verrijdbaar podium dat in straten of parken gereden kon worden. Deze aanhanger bevond zich op een kermis of op een festivalterrein. De twee gitaren stonden op hun gitaarstandaarden met de microfoons op hun plek en het gordijn was er. De kleur van deze gitaren was het levendigste, elektrisch blauw dat ik me kon voorstellen. Het waren akoestische gitaren en dat viel op: je zou nooit een akoestische gitaar zien die elektrischblauw was.

Toen zag ik dat het gordijn dezelfde kleur had en dat trok mijn aandacht. Terwijl ik daar stond en ernaar keek, kwamen twee mannen met bladmuziek in hun handen achter het gordijn vandaan lopen. Ze waren erg opgewonden, aangezien ze naar de bladmuziek keken en ze de verschillende noten en verschillende maten en ook de toonvallen en alle verschillende kenmerken van deze muziek aanwezen. Het was duidelijk dat ze niet konden wachten om deze muziek te gaan spelen. Ik keek over hun schouders en door naar de muziek te kijken kon ik zien dat het een nieuw lied was. Het was niet nieuw, omdat iemand het net geschreven had, maar het was van een nieuwe kwaliteit.

EEN NIEUW GELUID

In de dromen waren mijn gedachten: “Dit is nieuw zoals de muziek van de Beatles nieuw was”. Toen de Beatles in de jaren zestig verschenen, waren zij een nieuw geluid en zij veroverden de wereld in raptempo. Wanneer een van hun liedjes gedraaid werd, zette je de muziek automatisch harder: het had een speciale kwaliteit die lekker in het gehoor lag. Het zette je helemaal op zijn kop. Het was het aantrekkelijkste geluid dat onze generatie ooit had gehoord. Ik herinner me dat ik in deze droom naar die bladmuziek keek en dacht dat deze muziek precies zo zou gaan worden, met een zeer belangrijk verschil – dat dit van Christus was. Ik stond op dat podium en dacht: “Tot deze mensen deze muziek horen!” Ik kon nietwachten om dit te zien gebeuren, maar de droom eindigde.

OP STRAAT

Nadat ik de droom had opgeschreven, sprak de Heer tot mij en zei: “Ik sta op het punt om in alle straten een nieuw soort lied vrij te geven. Het zal een openbaring van de waarheid brengen en het zal mensen in mijn aanwezigheid brengen. Ik stopte dat weg tot ongeveer een maand later toen ik een andere droom kreeg.

“WAT IK ZAG BENAM MIJ DE ADEM”

In de tweede droom werd ik meegenomen naar een grote kerk met een podium. Aan elke kant van het podium waren kamers. De kamer aan de rechterkant was de ruime voor de apparatuur – er waren piano’s, microfoons, speakers, kabels, cymbalen en drums; het leek op een garage volgepropt met spullen. Ik keek om mij heen en zag in de hoek aan de overkant een elektriciteitsversterker staan. De versterker zat niet in het stopcontact, het snoer zat eromheen gedraaid, het was stoffig net alsof het al een tijdje in de hoek had gelegen. Ik stofte het af. Wat ik toen zag was adembenemend! Omdat ik voelde dat ik iets ontdekt had en ik ook angst voelde vanwege hetgeen ik in mijn hand had, hapte ik naar adem. Ik hield de versterker vast die de Beatles hadden gebruikt! Op dat moment wist ik dat deze doos de bron van hun geluid en hun kracht was.

Ik realiseerde me dat mensen er alles voor over zouden hebben om deze versterker te hebben. Er zijn bands die al jaren naar dat geluid – en die kracht zoeken. Zij hadden alles al gedaan wat binnen hun voorstellingsvermogen lag om die kracht te krijgen. Hier was het en ik hield het in mijn hand. Ik voelde me opgejaagd; ik voelde me kwetsbaar; ik voelde dat ik bedreigd werd. Ik wist dat ik gewond zou kunnen worden door diegenen die alles zouden willen doen voor de versterker. Terwijl ik daar stond en het vasthield, stelde ik hardop de vraag: “Wat doet het hier?”

ZE ZONG HET TELKENS WEER

Plotseling was ik niet meer in de apparatuurruimte en stond ik achter de preekstoel met de versterker nog steeds in mijn hand. De kerk was vijf keer groter geworden dan aan het begin van de droom. Er was een balkon en de kerk was propvol mensen. Terwijl ik naar al die mensen keek (ze waren zich niet bewust van mijn aanwezigheid) stond er een vrouw in het midden van de kerk op en er scheen een licht op haar. Ze begon een lied van de Heer te zingen. Haar lied vulde de hele zaal en alles wat ze zong was dit: “In de naam van Jezus Christus de Heer zeggen we tot u, wees gered”. Ze zong het telkens weer. Ze zou zich naar rechts omdraaien en zingen; daarna zou ze zich naar links omdraaien en zingen; vervolgens zou ze zich naar achteren en naar voren omkeren en hetzelfde zingen. Terwijl ik haar zag zingen, was het alsof er een wind op een korenveld blies. De mensen begonnen in de aanwezigheid van God in zwijm te vallen en mannen en vrouwen stortten, bekeerd tot Christus, ineen in hun stoelen; gewoon door de kracht van dat lied. Dat was hoe de droom eindigde.

Toen ik wakker werd, zei de Heer dat er een nieuwe en kenmerkende zalving en geluid teruggeven zou worden aan muziek wat de hoofden van mensen zal doen omdraaien en de harten van mensen voor Jezus Christus zal winnen… Eenvoudigweg de waarheid zingen in de naam van Jezus Christus. “We zeggen tegen u wees gered”, zal de kracht van Zijn Heilige Geest op zo’n indrukwekkende manier vrijzetten dat mannen en vrouwen in hun stoelen ineenstorten en tot Christus bekeerd zullen worden. Maar de Heer zei dat een sleutel hiervoor deze nieuwe zalving zal zijn die Hij op het punt staat aan Zijn muziek te geven. De Heer zei dat Hij de zalving voor die buitengewone muziek, die de aandacht van mensen kon vasthouden, in 1970 had opgeheven en dat hij die gedurende twintig jaar in Zijn hand heeft gehouden. Nu staat Hij op het punt om het weer vrij te geven. Hij zei dat het de wereld niet toebehoort, het behoort de kerk toe. Daarom was het (de versterker) in de apparatuurruimte in de kerk, omdat het deel uitmaakt van de apparatuur van de kerk. Muziek is niet het eigendom van Satan, maar hij heeft er veel van gestolen en hij probeert het te gebruiken voor zijn eigen slechte doeleinden.

Muziek werd gegeven om de Heer te aanbidden, maar Satan heeft het gebruikt voor zelf- aanbidding, vandaar dat wij de neiging hebben om muzikanten te aanbidden en zij hebben de neiging te eisen dat mensen hen aanbidden. Dat is allemaal onderdeel van de perversie van de val.

HET ZAL HET VERKEER STOPZETTEN

Ware aanbidding en ware muziek behoren Jezus Christus toe. Ze zijn aan Zijn kerk gegeven om Hem ermee te dienen. De zalving op muziek die de Heer op het punt staat los te laten, zal de wereld op een manier opzwepen zoals de Beatles dat deden toen zij voor het eerst uitkwamen. Het zal een nieuw soort muziek zijn, nieuw in geluid, aantrekkelijk van inhoud: het zal het verkeer stopzetten en het zal de hoofden van mensen doen omdraaien en het zal hun harten stelen, maar deze keer zal het voor de Heer worden gedaan.

In deze droom zag ik de balkonscène van toen de Beatles voor de eerste keer in de Ed Sullivan Show speelden. Ik zag de kinderen zich aan hun haren trekken, huilen…Dat is wat ik zag – dezelfde emotie – dezelfde toewijding, de tranen in de ogen en de eerlijke aanblik van liefde en adoratie op de gezichten, maar deze keer huilden ze voor Jezus! Wanneer deze zalving op muziek komt die Hij op het punt staat aan zijn Kerk te geven en zijn dienaren een stap vooruit zetten in waar dienstbetoon en Hem met deze gaven aanbidden, zal Hij zijn Heilige Geest op zo’n manier tonen dat het de Zoon van God dat soort aanbidding brengt, en niet muzikanten of onze eigen zelfgerichtheid.

HET GEVEN VAN HARTEN AAN JEZUS, NIET AAN ZICHZELF

Ik weet dat er wat onbegrip kan zijn wat dit Beatles-verband betreft, maar dat is hoe het mij verteld werd in de droom en later zag ik dit principe in de Schriften terug. Psalm 68:18 luidt: U bent opgevaren in de hoogte, u voerde gevangenen mee en zelfs van wie opstandig waren, ontving u geschenken. Van de Heer is de aarde en al wat daar leeft (Psalm 24:1). Het is allemaal van Jezus Christus. De Heer laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gaven en talenten zijn door de Heer gegeven, zelfs als wij ze voor het kwade zouden gebruiken. We staan nu op de drempel van een geprofeteerde nieuwe zet van God die door een muzikale opleving die de aarde omcirkelt versneld zal worden. God gaat lofprijzing in de straten brengen. Het koor dat het leger van Josafat voorging, zal opnieuw zijn banieren opheffen en de akkoorden slaan, alleen nu zullen zij de harten van mensen naar Jezus Christus laten keren en niet naar zichzelf. Zij zullen niet zeggen, John, Paul, George en Ringo, of, ik ben van Paulus, ik ben van Apollo, ik ben evangelisch, ik ben een baptist, ik ben een katholiek of ik ben luthers. Deze keer zal de aanbidding tot een persoon gericht zijn – Jezus.

“AL DOENDE VERZINNEN”

Toen werd er aan mij een derde droom gegeven. Ik werd opnieuw naar die grote kerk gebracht waar ik de vesterker had gezien. Deze keer was de kerk op één man na leeg. Hij stond op het toneel op een keyboard te spelen en hij was aan het zingen voor de Heer. Het was een prachtig lied en hij huilde vanwege de zachte uitwisseling die tussen hem en de Heer plaatsvond.

Precies daar was hij het lied aan het schrijven, hij verzon het al doende. Ik werd behoorlijk aangeraakt door dit lied en de pure aanbidding van de man. Ik had een camera bij me en ik besloot hiervan een foto te maken om het me te kunnen herinneren. Ik nam twee Polaroidfoto’s die er meteen uitkwamen. Toen ik naar de foto’s keek, stond ik versteld, want beide gloeiden met een gouden licht. Ik keek omhoog en toen kon ik het op de man zien. Het hele toneel rondom hem gloeide ook als goud. Ik wist dat het de zalving van God was.

Ik ging naar deze man toe en zei: “Broeder, kijk hier eens naar”, maar dat liet hem schrikken. Hij zette zijn instrument snel uit en stapte terug. Ik zei: “Kijk hier naar, kijk naar de zalving van God die op jou rust”. Hij keek slechts een seconde naar de foto’s, stak zijn handen in zijn zakken, haalde hij zijn schouders op en begon tegen de grond te trappen en zei verlegen: “ Oh, goh, ik wist niet dat jij hier was, ik ben zo in verlegenheid gebracht”. Terwijl hij zo doorging, keek ik hem alleen maar aan en vroeg: “Wat ben je nu aan het doen? Je hoeft je hiervoor niet te verontschuldigen – dit is de zalving van de Heer”.

DOOR EEN ONBEKENDE SOLDAAT VAN HET LEGER DES HEILS

Onmiddellijk veranderde de droom. Ik had de twee foto’s in mijn linkerhand en een perkamentrol in mijn rechterhand. Ik keek naar de rol en het bleek een brief te zijn die een onbekende soldaat van het Leger des Heils veertig jaar geleden had geschreven. Het was getekend: onbekende soldaat. Ik las de brief en het was een profetie die zei dat de tijd zou komen dat de Here God een leger van aanbiddende strijders, bekend als de Zonen van de Donder, in de straten zou vrijlaten. Zij zullen lofprijzing in de straten voortbrengen wat leidt tot evangelisatie en zij zullen God prijzen en veel kinderen aan God geven.

Ik was behoorlijk onder de indruk van deze profetie, maar wist niet wat ik moest doen met de foto’s van de aanbiddende man. Plotseling veranderde de droom nog een keer. Ik was in de lucht, ongeveer 91 meter boven de grond en ik bevond me boven een snelweg. De snelweg was tien banen breed en er was een complete verkeersopstopping met enorm veelHell’s Angels, die schouder aan schouder, wiel aan wiel, hun motoren gewoon lieten ronken. Instinctief wist ik dat dit het brede pad was dat naar verwoesting leidde; ik wist dat ik naar de verloren mensheid aan het kijken was.

DE STEEN AANRAKEN

Toen zag ik aan de kant van de weg, in één rij achterelkaar, een groep motorrijders die de enigen waren die reden. Wat mij opviel was dat ze in één lange rij, in de berm van de snelweg reden. Ze gingen in de richting van een veld dat ongeveer 2,4 kilometer verderop lag. In het midden van dat veld was een steen die op het Washingtonmonument leek, maar het was niet zo hoog. Het was steen als een monoliet en ik wist dat deze motorrijders in die richting gingen. Ik wist ook dat ze daarheen gingen met als doel om het aan te raken, want als ze het aanraakten zouden ze kracht ontvangen om terug te komen en al die Hell’s Angels naar Christus te leiden.

Ik voelde dat ook ik bij die steen moest komen en dat ik daar moest zijn als zij daar kwamen. In de droom was ik in staat om als een arend te vliegen, dus schoot ik naar beneden om een kijkje te nemen bij de motorrijders die achterelkaar aanreden. Ik kon op de achterkant van hun jasjes de woorden: Zonen van de Donder zien staan. Ik wist dat dit het leger van aanbiddende strijders was waarover de onbekende soldaat van het Leger des Heils had geprofeteerd.

Ik haastte me naar die steen, maar toen ik er kwam, was het compleet omsingeld door de Mobiele Eenheid. Zij zaten aan de ellebogen aan elkaar vast en wachtten in arrestatie- uitrusting met knuppels en maskers op een grote rel. Mijn eerste gedachte was, Oh NEE! Deze mannen zullen ons niet dichtbij de steen laten komen. Ik was zo bedroefd. Toen had ik de gedachte dat het alleen nodig was om dit stuk perkament en deze foto’s de steen te laten aanraken: als zij de steen aan zouden raken, zou de zalving waarover deze profetie sprak en de zalving die ik op die man van muziek zag, vrijgezet worden op deze Zonen van de Donder. Zij zouden dan macht ontvangen om de straten in te gaan en de Hell’s Angels zich naar Christus te laten wenden.

SLECHTS EEN KANS

Daarom begon ik langs de rij te lopen, maar zij wilden mij er ook niet door laten! Plotseling kreeg ik een idee – ik pakte het stuk perkament en ik vouwde het tot een papieren vliegtuig, ik stopte de foto’s in de vouw om het over de hoofden van de politieagenten in de steen te laten zeilen. Ik wist dat ik slechts één kans had en dat ik niet kon missen. De steen was zo groot dat de enige manier waarop ik het kon missen, tekort schieten zou zijn. Dit is misschien wel het belangrijkste probleem voor ons. Het enige wat ons kan stoppen is ons eigen stoppen. Zullen we tekort schieten of zullen we het aanraken?

Ik nam het vliegtuig met de foto’s en de profetie en liet het vliegen. Het vloog zo recht als een pijl. Toen het net ongeveer dertig centimeter van het aanraken van de steen vandaan was, eindigde mijn droom! Wanhopig wilde ik opnieuw in slaap vallen en de droom afmaken, maar dat lukte niet. Toen begon de Heer er met me over te spreken.

DE STEEN DIE DE BOUWERS AFWEZEN BESCHERMD DOOR POLITIEAGENTEN

De Heer zei dat de steen die ik zag symbool stond voor Hem (De steen die de bouwers afwezen…), maar dat het ook het monument symboliseerde dat mensen voor Hem hebben gebouwd. Deze mensen hebben nu het gevoel dat ze dat monument moeten beschermen juist voor de mensen die Hij tot Zichzelf roept. De mobiele eenheid van de politie staat klaar om de Heer te verdedigen voor diegenen van wie zij denken dat zij niet waardig genoeg zijn om dichtbij Hem te komen.

GEEN VALSE NEDERIGHEID MEER

Toen zei de Heer: “Zeg dit tegen de man van de muziek. Stop je te onderwerpen aan valse nederigheid. Stop je te verontschuldigen voor de zalving van God die op je is.” Er zijn velen die in de privacy van hun intieme tijd met de Heer het lied van de Heer zingen dat glorieus is. Maar wanneer zij in de kerk komen of in de nabijheid van mensen laten zij de angst voor mensen hun lied verstikken. “De Heer zegt Stop ermee!” Je hoeft je niet te verontschuldigen voor die zalving. Het is de glorie van de Heer die op je rust en de Heer zegt dat het nu tijd is om voort te brengen wat Hij in jouw hart gelegd heeft om te doen. Zing het lied van de Heer voor de redding van de verlorenen. En jouw bediening hierin zal beginnen op de begraafplaats van mensenvrees.

De Heer zei: “Zeg dit tegen de kerk: Sta in het licht, verhef uw stem en zing in de straten. Zing de eenvoudige boodschap van het evangelie – in de naam van Jezus Christus de Heer, wees gered.” Verhef uw stem als een getuige van Christus en de Geest van God zal ervoor zorgen dat mensen zich bekeren.

VERLOST WORDEN VAN OVERTOLLIGE BAGGAGE

De Heer zegt tegen de Zonen van de Donder: “Ik bekrachtig niet een motorbende. Dat is niet Mijn punt.” Dit zijn symbolen die over de betrokken kwesties speken. Een motorfiets is een snel, behendig transportmiddel en vertegenwoordigt diegenen die zichzelf van overtollige bagage ontdoen. Het kan gaan waar andere voertuigen niet kunnen gaan. De Heer roept mannen en vrouwen in een evangelisatiebediening die hen naar plaatsen brengt waar kerken niet kunnen gaan. En net als er stigma verbonden zijn aan motorbendes, zal er afwijzing en onbegrip met deze bediening gepaard gaan. Sommigen zullen niet begrijpen waarom zij bars binnengaan en omgaan met mensen die demonisch lijken (en soms zijn), net zoals de Heer Zelf niet begrepen werd om zijn connecties. Evenwel, het woord van de Heer aan de Zonen van de Donder was: “Wees in de wereld, maar niet van de wereld!”

Toen zei de Heer: “Zeg dit tegen de politieagenten: leg je knuppels neer en stop met het verdedigen van Jezus tegen mensen van wie jullie denken dat zij niet waardig genoeg zijn om Hem aan te raken. Open jullie deuren en laat die mensen binnenkomen. Stop zo bekoord door het moment te zijn dat jullie je ogen afhouden van de levende stenen”.

DE LAATSTE OPROEP TOT VOORBEDE

Toen zei de Heer dit: “De laatste oproep is een oproep tot voorbede doen.” Hij zei tegen mij dat de droom eindigde zoals het deed om een belangrijke reden. Hij wilde dat wij weten dat, terwijl het gaat gebeurden, het nu nog niet gebeurt. Het staat op het punt te gebeuren, en tussen nu en wanneer het gebeurt, is er een oproep tot voorbede. Wanneer de profetie van die onbekende Heilssoldaat van een generatie geleden en het visioen van de gezalfde man hand in hand zullen gaan door hen die voorbede doen en die twee dingen het hart van Jezus door voorbeden aanraken, zal de zalving op de Zonen van de Donder vrijgezet worden. En de Zonen van de Donder zullen in de straten gelaten worden. Dan zullen we een wereldwijde beweging van Gods Geest zien.

ZONEN VAN DE DONDER – ER ZIJN DRIE GROEPEN

Er zijn drie groepen die van deze Zonen van de Donder deel uitmaken. Je hebt muzikanten, evangelisten die geen musici zijn en musici die evangelisten zijn. Sommigen die muzikant zijn worden geroepen om een Zoon van de Donder te worden zelfs al zijn ze geen evangelist. Sommigen zijn evangelisten die geroepen worden ook al zijn ze geen muzikanten. Natuurlijk zijn er sommigen die zowel evangelist als muzikant zijn. In sommige gevallen zullen er muzikanten op een platte aanhangwagen zijn die de menigten naar de evangelisten toetrekken. Wanneer de muzikanten die zichzelf aan de Here Jezus gewijd hebben een nieuw lied beginnen te spelen, gaat Gods Geest in die menigte bewegen. De evangelisten zullen deze mensen aanraken en hun uitleggen wat er met hen gebeurt. De Zonen van de Donder zijn zowel muzikanten als evangelisten die samenwerken.

De Zonen van de Donder, auteursrecht 1991 MorningStar Publications Inc., 16000 Lancaster Highway, Charlotte, NC 28277 – 2061, U.S.A.

Vanuit ons Rehoboth Gebouw levert de Christian Fellowship Drachten een bijdrage aan Drachten.

Help ons Drachten te helpen en lever uw bijdrage.