Financiën

Voor de financiële gegevens van de Christian Fellowship Drachten
kunt u terecht op deze pagina.
U kunt ook een bijdrage leveren aanzet werk van de C.F.D. door een donatie te doen door gebruik te maken van onderstaande knop.

Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken.

2 Corinthians 9:12

ALGEMENE GEGEVENS:

Naam ANBI

RSIN (fiscaal nummer)

KvK-nr

Website

Bezoek- en postadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekening nummer (IBAN)

Christian Fellowship Drachten (CFD)

807978565

68669356

www.hiscfd.com

Torenstraat 18, 9203 BG Drachten

0512 – 74 60 11

 cfd@hiscfd.com

NL72INGB0007223284

Doelstelling volgens de regelgeving: 
Kerkgenootschap Christian Fellowship Drachten (CFD) heeft als primaire doelstelling om het algemene belang te dienen.
CFD heeft geen winstoogmerk en tracht alle exploitatieoverschotten aan te wenden ten bate van het algemene nut.
De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als belangstellenden.
Bestuursbesluiten worden met algemene stemmen genomen, na eventuele raadpleging van de leden.
Alle bestuurders moeten voldoen aan de wettelijke en statutaire integriteitseisen.
In geval van ontbinding worden de bezittingen overgedragen aan een gelijkgestemde ANBI.

Bestuur:
CFD wordt bestuurd door een Bestuur, ook wel de Staf genoemd. Dit orgaan bestaat uit het Voorgangersechtpaar en vier andere echtparen. Binnen de Staf zijn statutair aangewezen 1 voorzitter, 1 penningmeester en 1 secretaris.

Beloningsbeleid:
Alle activiteiten en taken worden uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers, d.i. inclusief het bestuur.
Het kerkgenootschap heeft geen werknemers in dienst.
Er worden geen (vrijwilligers)vergoedingen e.d. uitbetaald.

Missie & Visie:
Kort samengevat is de Missie van CFD: 1) Aanbidding & Voorbede, 2) het Profetische en 3) Vrijheid & Gelegenheid (om je te ontwikkelen).
Deze worden ook wel de drie rotsen genoemd (zie Drie Rotsen).
CFD wil een christelijke gemeenschap zijn die, in navolging van Jezus Christus, midden in de samenleving staat in woord en daad (zie visie).

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Evenals het afgelopen jaar, zal CFD doorgaan met het toerusten van de leden en belangstellenden d.m.v.:
  • het houden van erediensten op de zondagen; 
  • het verzorgen van gratis maaltijden aan behoeftigen op de woensdagen;
  • het verzorgen van cursussen in lijn met de missie en visie op de vrijdagen;
  • het verder uitbouwen van de cellen (bijeenkomsten in huiselijke sfeer); 
  • het verrichten van evangelisatie-activiteiten;
  • het bieden van mogelijkheden aan mogelijkheden om te dienen zowel in CFD als daarbuiten;
  • het ondersteunen van zendelingen in binnen- en buitenland;
  • het samenwerken met gelijkgestemde organisaties en instellingen.

Staat van Baten & Lasten
2014-2015, 2015-2016, 2016-20172017-20182018-2019 en 2019-2020

Steun ons in het steunen
van de volgende projecten

Christenen voor Israel

De Christian Fellowship Drachten geeft zelf ook tienden. Een gedeelte gaat naar Christenen voor Israel.


In het jaar 2019
€ 965,= 100%

Bijdrage tienden CFD:

100%

Franco & Maria Munno

Franco en Maria Munno zijn Gods vertegenwoordigers in Italië. De Christian Fellowship ondersteunt dit echtpaar en de evangelisatie in Italië al vele jaren.

 

In het jaar 2019
€ 2265,= 100%

Bijdrage tienden CFD:

100%

Gratis Warme Maaltijd.

In Drachten is er een vorm van eenzaamheid. Door maaltijden aan te bieden, bieden we mensen de gelegenheid om met elkaar, in een veilige omgeving, in contact te komen en te blijven.

Tot en met het jaar 2019
€ 14.400,= 100%

Bijdrage door de CFD:

100%

quotes123

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Jacobus 1:27

Vanuit ons Rehoboth Gebouw levert de Christian Fellowship Drachten een bijdrage aan Drachten.

Help ons Drachten te helpen en lever uw bijdrage.