Drie Rotsen...

Profetisch woord door Steve Thompson (van MorningStar Ministries uit Fort Mill) op 24 November 2002 (vertaald uit het engels)

Weet je, ik voelde verschillende dingen. Ik wist dat dit een sterke boodschap was. Maar ik kon het nog niet echt helder krijgen. Ik begreep nog niet wat het echt betekende. Toen we gisteren terug reden naar het hotel, keek ik uit mijn raam, ik zag 3 rotsen uit het water komen. Identiek aan wat ik gezien had in een visioen. Een grote rots, een middelgrote en een kleine. En direct achter de rotsen en het water waar ze in staan, staat het gebouw van het Centrum van Licht en Architectuur, toch? Het was geweldig dat ik nederlands kon lezen, erg makkelijk om te lezen. Ik begon de Heer om richting te vragen en Hij liet me verschillende dingen zien. Maar toen ik hier vanochtend kwam, sprak Hij duidelijker. En dit is wat Hij zei:

God is jullie aan het oprichten om een getuige te zijn van licht en architectuur. In de bijbel wordt licht vaak gebruikt als symbool voor waarheid of verlichting of begrip. God richt jullie op om een getuige te zijn van nieuwe begrippen in de kerk en het Koninkrijk van God. En ook, als een getuige van de architectuur, een nieuwe manier om te ontwerpen en te bouwen in de kerk en het Koninkrijk van God. Jullie zijn een profetische kerk, niet alleen maar een kerk die profetie begrijpt. Jullie zijn een voortrekkerskerk. Jullie worden opgericht als een profetie, als een getuigenis. Jullie worden opgericht als een rots uit het water, iets solide temidden van iets wat niet stabiel is. Ik geloof dat die 3 rotsen die de Heer jullie gegeven heeft staan voor : Aanbidding en Voorbede, het Profetische en Vrijheid en Gelegenheid (om je te ontwikkelen).

Aanbidding en Voorbede begrijpen jullie wel. Het Profetische begrijpen jullie ook wel. Maar dat andere deel, wat enorm belangrijk is, is Vrijheid en Gelegenheid. Ik ben zo geraakt wanneer ik naar jullie kijk. Omdat jullie allemaal zo gegroeid zijn, in de zalving, in de aanwezigheid van God. Ik sta verbaasd als ik zie wat er bij jullie allemaal gebeurt. Maar dat komt omdat het leiderschap van deze kerk een hart heeft voor het creëren van vrijheid en gelegenheid voor anderen. Nou weet ik hier in het natuurlijke niets van, maar ik geloof dat de Heer mij één van de redenen heeft laten zien waarom deze kerk aangeklaagd is. Ik geloof dat één van de aanklachten die geuit zijn tegen het leiderschap van deze kerk was, dat men het leiderschap niet kon steunen. Omdat men vond dat het leiderschap niet een sterke positie innam en mensen teveel vrijheid gaf. En dat is één van de redenen waarom men zei dat ze het leiderschap niet konden steunen. Maar dat is juist dé reden waarom de Heer het leiderschap van deze kerk wel steunt, omdat zij vrijheid en gelegenheid geeft. Het is iets nieuws, het is een nieuwe dag. Die rots die opkomt uit het water is solide.

Ik wil jullie vertellen hoeveel ik van Ferry hou, hoezeer ik hem waardeer. Toen we contact hadden over de conferentie, overlegden wij met Ferry om verschillende mensen uit ons team te laten spreken in verschillende gemeenten. En ik vroeg hem: ” Heb je enig idee waar je wilt dat de teamleden naar toe gaan? Of kunnen we de Heer volgen?” Dat is een grote strikvraag. En hij zei: Nou, we zouden graag willen dat jij in onze gemeente spreekt, maar volg de Heer. Dat is ons verlangen.” Meteen daarna stuurde hij een andere email en hij zei dit: ” Het spijt me dat ik je gevraagd heb om in onze gemeente te spreken.” Hij zei: ” Als de studenten in onze gemeente willen spreken, dan hebben we dat net zo graag.
Want het gaat om hen, hun training en de prijs die zij betalen.”

En daarom hou ik van Ferry, het is geweldig, hij heeft een hart van een vader voor zijn kinderen. Hij is iemand die begrijpt dat de roeping van de kerk is om de mensen te dienen en kansen voor hen te creëren. Om steeds sterk te zijn en te leiden, maar om ook vrijheid en gelegenheid te creëren. Ik ben zo bemoedigd met wat ik hier vind. Het is zo krachtig. En ik geloof dat in de toekomst de Heer jullie gaat laten zien wie jullie werkelijk zijn. En dat jullie bevestiging krijgen in Zijn roeping op jullie leven. En jullie zullen die profetische kerk zijn, die een nieuw licht laat schijnen en een nieuw ontwerp maakt voor de kerk. Dus elke keer als jullie langs die rotsen rijden, denk dan aan de profetie die God jullie gegeven heeft. Amen?

Jullie zullen je soms als een eiland voelen. Snap je, geïsoleerd? Maar, breek daar doorheen, dat is gewoon de last van het leiderschap. Amen?

“Heer, ik bid dat U door deze ruimte gaat en verfrissing brengt. Heer, ik vraag dat U hun kracht vernieuwt. Heer, dat U gewoon een gevoel van verlichting geeft, een gevoel van vreugde en verfrissing. Heer, ik dank U daarvoor. Ik dank U voor de verfrissing van ons verstand.
Heer, dat er een voortdurende, groeiende vreugde mag komen onder iedereen in deze gemeente. Heer, dat U hun gedachten verzegeld met Uw vreugde en Uw vrede. En we danken U daarvoor. In Jezus’ naam, Amen.”

Graag wil ik nog het bijbelgedeelte wat ik had gekregen aan jullie geven. Het is Jesaja 43, verschillende gedeelten uit de versen 1 tot en met 10. Als je wilt dan kun je daar later naar kijken.

Vanuit ons Rehoboth Gebouw levert de Christian Fellowship Drachten een bijdrage aan Drachten.

Help ons Drachten te helpen en lever uw bijdrage.