NIEUWS UPDATE

quotes123

Eens waren je handelaars de groten der aarde, alle volken bezweken voor je verleidelijke toverij (=pharmakeia)

Openbaring 18:23b

Video afspelen
Vrouw Iran

Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

(Spreuken 16:28)

quotes123

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken - dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - konden iets kopen of verkopen.

Openbaring 13: 16,17

Video afspelen

BUILD BACK BETTER

quotes123

.... zodra je daarvan eet, dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.

Genesis 3:5

Video afspelen
Video afspelen
Kind Traan

Verder liet Josia de offerplaats Tofet in het Hinnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer voor MOLOCH kon verbranden.

(2 Koningen 23:10)

# wedoenhetvoordejeugd

Wil de school van jouw kind dat hij of zij een PCR-test ondergaat? Hierbij de garantstelling die je kan overleggen aan de school, waarin je vraagt om te tekenen voor de aansprakelijkheid voor eventuele schade.

quotes123

'Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: ..... ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen'

Markus 16: 17,18

Video afspelen

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

(1 Kor. 15-58 )