- christian fellowship drachten -

Kinder

kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"

Week 7

Thema: Afsluiting Wapenuitrusting, Kerst

We beginnen met een "Hoe was je week" rondje.

Iedereen even de gelegenheid geven om zijn of haar verhaaltje te delen.
Sint Maarten veel snoep gehaald?
Iets moois om voor te danken, iets verdrietigs om voor te bidden?
Neem de gebedspunten mee in de voorbede.

Voorbede

Bidden met en voor de kinderen.
Actuele zaken en wat de kinderen belangrijk vinden om voor te bidden.
Maar ook voor bescherming, wijsheid en kracht.
En wat er ter sprake komt of wat je zelf graag wilt bidden.

Pauze met drinken en wat lekkers

Tijdens de pauze kun je terugkomen op de afgelopen weken.
Hebben jullie je riem, schild, helm en harnas en schoenen aangedaan?
Zo ja, hoe bevalt het?
Hoe vonden jullie het om voor in. de kerk te doen?

We sluiten het thema 'Wapenuitrusting" nu af.

Jullie mogen je wapenuitrusting mee naar huis nemen.

Creatief Gebed: Kerst - Maak je eigen lichtkokers

Leuk idee dat goed past bij de toewijding van Jezus in de tempel.

In Lukas 2 lezen we over de ontmoeting tussen Simeon en Jozef en Maria. Simeon, de oudere man, roept dan uit dat hij nu klaar is om te sterven, omdat hij met zijn eigen ogen gezien heeft hoe God alle volken gaat redden. Hoe Jezus als licht geopenbaard gaat worden aan de heidenen tot eer van het volk Israel. (Lukas 2: 29-32)

Simeon herkent Jezus hier als de redder die licht komt brengen in. donkere situaties en die mensen de weg zal laten zien in alle duisternis in hen en om hen heen.

Deze verwerking is zowel een knutsel- als een creatief gebedsidee. Ideaal voor tijdens een kindermoment in de dienst, binnen het onderwijs in de klas of tijdens een zondagsschool of kindernevendienst programma.

WAT HEB JE NODIG:

  • elektrische theelichtjes
  • A6 papier
  • viltstiften
  • lijm

WAT JE DOET:

Geef de kinderen

een A6 papier

en stiften.

VERTEL:

Het volk van Israel ging door een donkere en moeilijke tijd. Ze hadden al vierhonderd jaar niks meer van God gehoord. De hemel leek wel van koper en God leek afwezig. De Romeinen waren de baas in Israel en dat waren geen lieverdjes. Er was veel armoede, honger, ziekte en hopeloosheid. Het leek wel of er geen enkel lichtje te zien was ….

In die duisternis had God tot Simeon gesproken en hem verteld dat hij niet zou sterven voordat hij met zijn eigen ogen de Redder van de mensen en het Licht van de wereld gezien zou hebben.

Vandaag is dit gebeurd als Jozef en Maria, Jezus komen brengen naar de tempel. Simeon weet het zeker: “God gaat met Zijn licht schijnen en hoop geven!”

VRAAG:

  • Kennen jullie mensen, situaties, landen die door een donkere en moeilijke periode gaan?
  • Kennen jullie mensen, situaties en landen die echt keihard licht en hoop nodig hebben?
  • Misschien wel mensen heel dichtbij?

DOE:

Geef de kinderen even de tijd om hier rustig over na te denken.

Vraag de kinderen of ze op het A6 papiertje een tekening willen maken of de namen willen schrijven van mensen, situaties of landen die door deze donkere en moeilijke tijd gaan en echt Gods licht en hoop nodig hebben.

Geef hen de tijd om de tekening te maken of de namen op te schrijven.

Rol het papier om het theelichtje en lijm de randen vast om zo een koker te maken.

tip:

Het is belangrijk dat het papier in de lengte gebruikt wordt, anders kunnen we het straks niet oprollen

GEBED:

Vraag God in gebed of Hij licht en hoop aan deze mensen en in deze situaties wil brengen.

DOE:

Doe de lichten in de ruimte uit en de lampjes van de theelichtjes aan.

VRAAG:

Zie je het licht door de verdrietige en moeilijke situaties schijnen?

VERTEL:

Dit is een teken van de hoop die we hebben dat God dit in het echt in de levens van de mensen en situaties ook zal doen.

Je kunt deze opdracht heel persoonlijk maken, maar ook iets algemener houden.

Afsluiting met gebed

-Christian fellowship drachten-

Kinder Kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"