- christian fellowship drachten -

Kinder

kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"

Week 6

Thema: Herhaling Wapenuitrusting

We beginnen met een "Hoe was je week" rondje.

Iedereen even de gelegenheid geven om zijn of haar verhaaltje te delen.
Iets moois om voor te danken, iets verdrietigs om voor te bidden?
Neem de gebedspunten mee in de voorbede.

Voorbede

Bidden met en voor de kinderen.
Actuele zaken en wat de kinderen belangrijk vinden om voor te bidden.
Maar ook voor bescherming, noem dat we gaan leren over de wapenrusting en hoe we die kunnen gebruiken, bid voor wijsheid en plezier in het met elkaar samenzijn.

Pauze met drinken en wat lekkers

Tijdens de pauze kun je terugkomen op de afgelopen weken.
Hebben jullie je riem, schild, helm en harnas en schoenen aangedaan?
Zo ja, hoe bevalt het?
Zo nee, zullen we het nog een keer herhalen vandaag?

Spel spelen met de wapenuitrusting

Aankleden en oefenen van de wapenuitrusting

Splits de groep kinderen in 2en of bv jongens tegen de meiden, maar mag ook gemixt.
De ene groep is de aanvallende groep.
De andere groep doet de wapens aan.
(Leg de wapens voor de kinderen neer. Elk setje helm, zwaard, schild, riem, harnas en schoenen –> hebben ze al aan maar kunnen ze ervoor bij neerleggen)

De andere kinderen zijn de aanvallers.
Zij moeten de kinderen aanvallen met de volgende vragen.
onderstaande (kun je ook uitknippen)
De antwoorden staan eronder.
De antwoorden kun je uitknippen en op de wapens plakken die erbij horen.
(kost even voorbereiding)

Oefen eerst een keer met zijn allen.
Het doel van het spel is dat ze leren hoe ze de wapens kunnen gebruiken.
Inprenten dus vaak herhalen.
Na de eerste keer voordoen, mogen ze het zelf proberen.

Later kun je de groepjes wisselen.

Vraag:

Ben jij ook altijd zo druk bezig en met je gedachten overal en nergens, behalve bij Jezus?

Antwoord:

De Helm van de redding; zorgt ervoor dat je steeds denkt aan wat God voor je deed. Aan Zijn redding voor jou.
Hij wil je denken beschermen en Hij wil dat je je gedachten vult met goede dingen en voor Hem kiest.

Vraag:

Hoe kom jij er nou weer bij dat die God van jou, van je houdt??

Antwoord:

Zwaard van de Geest; God zegt in de bijbel dat is Zijn Woord en mijn zwaard. Ik ben kostbaar in Zijn ogen.
En Hij houdt heel  veel van mij.

Vraag/Stelling:

Liegen is niet erg hoor, om je eigen zin te krijgen lieg  je toch gewoon.
Wat maakt dat nou uit?
Als je niet liegt ben je wel erg dom hoor.

Antwoord:

De riem van de waarheid, je kunt een tekst bij de riem neerleggen of op de riem plakken.
Ik spreek alleen de waarheid, daar kies ik voor.
God vindt mij prachtig mooi en houdt ontzettend veel van mij.

Vraag:

Hey ga je mee, dan gaan we dat jongentje even pesten, zullen we hem lekker uitschelden?
En zijn fiets kapotmaken? Kom je?? Toeeee dan zijn we beste vriendjes oké?

Antwoord:

Schild van geloof; Ik doe mijn schild omhoog en de pijlen van verleidingen als pesten, schelden, stelen daar bescherm ik mij voor. Ik zoek wel een lieve vriend die niet zo gemeen is.

Vraag:

Ik vind het zóóó stom dat ik mijn moeder moet helpen met de afwas en boodschapjes moet doen voor mijn oma.
Dat kun je toch niet vragen van zo’n klein kind als mij?

Antwoord:

Harnas van gerechtigheid; Recht doen aan anderen, anderen helpen en dienen, dat is het harnas van gerechtigheid aandoen. Maar ook nooit vergeten, dat als je iets fout hebt gedaan … God vergeeft jou altijd weer, als je Hem daarom vraagt.
Dat beschermt je hart!

Vraag:

Is er nog hoop in deze wereld?
Met al die oorlogen, ziekten en hongersnoden?

Antwoord:

Schoenen van bereidheid; Ik wil graag iedereen over de Heer Jezus vertellen, wat Hij voor ons heeft gedaan.
En wat onze hoopvolle toekomst is!

-Christian fellowship drachten-

Kinder Kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"