- christian fellowship drachten -

Kinder

kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"

Week 4

Thema: Harnas van Gerechtigheid Bescherming

We beginnen met een "Hoe was je week" rondje.

Iedereen even de gelegenheid geven om zijn of haar verhaaltje te delen.
Iets moois om voor te danken, iets verdrietigs om voor te bidden?
Neem de gebedspunten mee in de voorbede.

Voorbede

Bidden met en voor de kinderen.
Actuele zaken en wat de kinderen belangrijk vinden om voor te bidden.
Maar ook voor bescherming, noem dat we gaan leren over de wapenrusting en hoe we die kunnen gebruiken, bid voor wijsheid en plezier in het met elkaar samenzijn

Pauze met drinken en wat lekkers

Tijdens de pauze kun je terugkomen op vorige week.
Hebben jullie je schild van geloof ook gebruikt?
Wat viel je op?

Themalied afspelen op TV

De Wapenrusting van God
De Wapenrusting van God (Opwekking Kids 12)
Full Armor of God | Elementary Worship Song
God’s Story: The Armor of God (new version)
Armor of God Bear Hug Band | Central Sunday school Performance Video

Je kunt eerst samen kijken en luisteren en wie wil meezingen. Je hoeft niet persé alle liedjes te bekijken. Zoek eruit wat je leuk vindt.

Teamspel

Ballonnenrace
benodigdheden: ballonnen

Je maakt 2 teams en zet de 2 teams in 2 rijen naast elkaar
bv 2×3 kinderen afhankelijk van het aantal kinderen
Je geeft de achterste 2 een ballon en als jij eenseintje geeft moet de ballon van achter naar voren bovenhands worden doorgegeven naar het voorste kind.
Welk team dit als eerste heeft gedaan is de winnaar.

Laat de kinderen omstebeurt een stukje voorlezen.

Harnas van Gerechtigeheid:

Dit is een pantser dat je om je borst draagt. Het beschermt je hart.
De duivel wil ons aanvallen en mikt op ons hart.
God wil dat we recht doen aan anderen, anderen helpen en dienen.
Soms twijfel je misschien wel eens aan wat God zegt in de bijbel.
Dan denk je bv, nu heb ik Peter zo erg gepest, dat God mij nooit zou vergeven.
Nou dat is twijfelen aan wat God kan doen voor jou. Dan heb je het harnas nodig om je hart te beschermen.

Bijbeltekst:

PSALM 33:5
Hij heeft recht en gerechtigheid lief.

SPREUKEN 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de  bron van je leven.

Een harnas beschermt het hart. Ik word altijd gezegend als ik deze prachtige, bekende uitspraak van Salomo hoor:
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23)

Wat in ons hart is, zal uiteindelijk de koers van ons leven bepalen, goed of slecht.
Daarom is het van levensbelang dat we weten wat er in ons hart leeft, en ons hart beschermen tegen alle vormen van kwaad. Daarom sprak Paulus over het harnas van gerechtigheid als bescherming voor het hart. In een andere brief komt Paulus terug op het thema van de wapenrusting en daar heeft hij het over ‘het harnas van geloof en liefde’ (1 Thessalonicenzen 5:8). Hij beschrijft hier het harnas vanuit een ander gezichtspunt. Als we deze twee verzen samenvoegen dan is ‘het harnas gerechtigheid’ een ‘harnas van geloof en liefde’.
Dit zegt iets over de vorm van gerechtigheid die Paulus in gedachten had. Niet de gerechtigheid door werken, niet de gerechtigheid door een religieuze wet, maar de gerechtigheid die alleen tot stand komt door geloof.

Ga hier met de kinderen over in gesprek.

Wat betekent het voor ons het harnas aantrekken.
Probeer door te vragen en met voorbeelden te werken.
zoals bijvoorbeeld vraag ze of ze soms verkeerde keuzes maken in het kijken van filmpjes of het doen van spelletjes. Met rare of enge beelden. Geweldadige spelletjes. Probeer ze uit te leggen dat ze altijd een keuze hebben en dat ze de juiste keuze maken.
Dat bouwt hun hart op en beschadigt hun hart niet.

Verwerking:

benodigdheden: rol grijze vuilniszakken 60 liter
Leuke stickers om er op  te plakken, bijvoorbeeld van hartjes en je kunt met verfstiften er een bovengenoemde bijbeltekst op schrijven of plakken.

zie de link voor de uitvoering van de verwerking

-Christian fellowship drachten-

Kinder Kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"