- christian fellowship drachten -

Kinder

kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"

Week 1

Thema: Riem van de Waarheid

We beginnen met een "Hoe was je week" rondje.

Iedereen even de gelegenheid geven om zijn of haar verhaaltje te delen.
Iets moois om voor te danken, iets verdrietigs om voor te bidden?
Neem de gebedspunten mee in de voorbede.

Voorbede

Bidden met en voor de kinderen.
Actuele zaken en wat de kinderen belangrijk vinden om voor te bidden.
Maar ook voor bescherming, noem dat we gaan leren over de wapenrusting en hoe we die kunnen gebruiken, bid voor wijsheid en plezier in het met elkaar s

Uitleg thema wapenrusting van God naar aanleiding van ridderpak, wat gaan we doen de komende weken.

Themalied afspelen op TV

De Wapenrusting van God
De Wapenrusting van God (Opwekking Kids 12)
Full Armor of God | Elementary Worship Song
God’s Story: The Armor of God (new version)
Armor of God Bear Hug Band | Central Sunday school Performance Video

Je kunt eerst samen kijken en luisteren en wie wil meezingen 🙂

Teamspel

Zoenenrace
3 jongens tegen 3 meiden

Zet op een tafel voor elk kind een chocozoen neer.
Zij moeten met de handen op de rug, zo snel mogelijk deze chocozoen opeten.
Wie het eerst de leus “Geef acht, God wacht” kan roepen heeft een ballon voor zijn/haar team gewonnen.

Pauze met drinken en wat lekkers

Bijbelstudie:

Samen lees je Efeziers 6:10-20

De wapenrusting die God geeft

10Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. 11Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. 12Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de [onzichtbare] leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. 13Doe daarom gehele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.
14Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. 15Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. 16Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. 17Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God. 18En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let er op dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. 19Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. 20Want dat is de taak die God mij heeft gegeven en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees.

Dan laat je dit filmpje zien

DE RIEM

en dan praat je na over eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover anderen.

vragen als;
Hoe kijk je naar jezelf en hoe denk je dat Jezus naar je kijkt?
neem hierin een paar bijbelteksten uit bv uit Psalm 139

Hoe kijk en behandel je de ander?
je vrienden/vriendin, vader en moeder?

Lieg je wel eens?
Hoe vind je het zelf als er iemand tegen je liegt?

Verwerking:

Een riem versieren met bedeltjes van geloof, hoop en liefde en favoriete figuurtjes.
Elk kind krijgt een kinderriem.
Deze riem kun je dan ook echt gebruiken.
Maar ook jezelf bewust maken van de waarheden over jezelf door je favoriete dier, figuur, kleur erop te maken.

Benodigdheden:
kinderriem, bedeltjes, ringetjes, gaatjestang.

14Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem.

Afsluiting:

We sluiten af met gebed en vragen of de Heilige Geest ons wil helpen.
Bij het maken van goede keuzes en de waarheid vertellen!
We zegenen de kinderen en wensen hun een goede week.

-Christian fellowship drachten-

Kinder Kerk

"Laat de kinderen

tot Mij komen"