De Jesaja 62 wereldwijde 21 dagen van gebed en vasten (7-28 mei 2023)

Sluit u aan bij meer dan 1 miljoen gelovigen die gedurende 21 dagen (7-28 mei) minstens één uur per dag voor Israël zullen bidden voor de toename van Gods reddingsbeloften en plannen voor Jeruzalem en Israël. Sommigen zullen alleen bidden en anderen met twee of meer (Mt 18,20) – virtueel of persoonlijk – in hun huis, kantoor, studentenhuis, of in hun kerk, enz.

Een samenwerking van enkele duizenden bedieningen – waaronder Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle – roept 1 miljoen gelovigen op om deel te nemen aan een wereldwijde plechtige bijeenkomst (7-28 mei) om op verschillende manieren te vasten en te bidden voor de doelen van de Heer voor Israël EN om Hem te vragen 100 miljoen voorbidders voor Israël op te roepen volgens Zijn belofte in Jesaja 62:6 om soevereine voorbidders te “plaatsen”, “benoemen” of te “markeren” die de Heer zullen herinneren aan Zijn beloften voor Jeruzalem totdat Jezus terugkeert. Jesaja 62:6 is een eindtijdbelofte die nu over de aarde escaleert.

6Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld [ingesteld, KJV]; dag en nacht zullen zij nooit zwijgen. Jullie [voorbidders] die de Heer vermanen, neem geen rust voor jezelf; 7en geef Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem tot een lofzang op de aarde maakt [bij Jezus’ terugkeer]. (Jes. 62:6-7, NAS)

In de eerste 3 weken na de aankondiging van dit vasten, op 7 maart, besloten meer dan 1.000.000 mensen op verschillende manieren deelnemen. Rond 7 mei zullen veel meer dan 1 miljoen mensen op verschillende manieren aan dit 21-daagse vasten deelnemen (sommigen zullen vasten op water, sommigen op groenten, of sapjes, of één maaltijd per dag nemen, en sommigen zullen “vasten van media” in plaats van met voedsel, enz.)

Gelovigen hebben verschillende eschatologische standpunten. De Jesaja 62 website gaat niet in op een eschatologisch standpunt, maar nodigt gelovigen van alle standpunten uit om 21 dagen te bidden voor Jeruzalem en Israël.

De gebedsruimte van IHOPKC zet zich in om 3 weken lang (7-28 mei) 24/7 non-stop te aanbidden en te bidden voor Israël. Meer dan 300 van de fulltime medewerkers van IHOPKC hebben persoonlijk toegezegd om alle 21 dagen 6-12 uur per dag in onze gebedsruimte te zijn. Ik ben dankbaar voor hun reactie om veel van hun normale verantwoordelijkheden opzij te leggen om dit te doen! De gebedsruimte van IHOPKC is slechts één van de vele HUB’s (verbindings centra) die zich hiermee bezighouden. 

Op de website isaiah62fast.com staan kerken, bedieningen, Bijbelstudies, jeugdgroepen, enz. die een verbindings centrum willen zijn en die voorzien in middelen voor de bediening, regelmatige communicatie enz. om anderen te mobiliseren gedurende 21 dagen (7-28 mei). 

Israëls nationale bekering (Hand. 3:19) en belijdenis dat Jezus de Messias is (Mt. 23:39) is diep verbonden met Jezus’ tweede komst, de Grote Opdracht en “leven uit de dood” voor de hele aarde (Rom. 11:15).

Dit zal de eerste keer in de geschiedenis zijn dat veel meer dan 1 miljoen mensen gedurende 21 dagen 24 uur per dag zullen bidden voor Gods beloften voor Israël. Het unieke van dit gebedsinitiatief is op zich zelf al een teken des tijds en een versnelling van Gods “ingestelde tijd voor een nog te scheppen generatie” om zich samen in te zetten voor Zijn doelen voor Israël (Ps. 102:13, 18).

13 Gij zult…U ontfermen over Sion [Jeruzalem]; de tijd om haar gunstig te stemmen, ja, de vastgestelde tijd, is gekomen… 18Dit zal worden opgeschreven voor het komende geslacht, opdat een nog te scheppen volk de Heer zal loven. (Ps. 102:13-18)

Dit 21-daagse vasten is een “wereldwijd Esther-moment” (Esth. 4:14-16) dat een belangrijke aanbetaling zal zijn voor het uiteindelijke wereldwijde Esther-moment, wanneer miljoenen gelovigen zullen bidden, zich vrijmoedig zullen uitspreken voor Gods doelen voor Israël (zoals gezien in de Schrift), en achter Israël zullen staan terwijl het antisemitisme toeneemt totdat Jezus terugkeert (Zach. 14:1-5). Dit vasten is ook belangrijk voor vandaag de dag, nu Israël geconfronteerd wordt met verschillende zeer belangrijke conflicten.

14″Want als jullie in deze tijd zwijgen [niet reageren], zal er voor de Joden uit een andere plaats verlichting en bevrijding komen…wie weet of jullie voor zo’n tijd als deze naar het koninkrijk zijn gekomen?” 15Toen zei Esther dat ze Mordechai moesten antwoorden: 16″Ga, verzamel alle Joden…en vast voor mij…Mijn maagden en ik zullen vasten…zodat ik naar de koning ga…en als ik omkom, kom ik om!” (Esth. 4:14-16)

Bekijk deze Video van 60 Seconden met uw kerkleden, bijbelstudie groep, jeugdgroep etc.